Mempamerkan Koleksi Wau Malaysia Sempena Persidangan Pelancongan Dunia 2019.