Pameran Lukisan Perhubungan Diplomatik Malaysia-China ke-45 di Kuala Lumpur.